Polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest unikatart Dorota Wilkosz z siedzibą ul.Niecała 6; 32-540 Trzebinia.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

4. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz do modyfikowania ich, uzyskania kopii oraz żądania usunięcia konta wraz z danymi.

5. Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy masz prawo zgłoszenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres unikatart Dorota Wilkosz ul.Niecała 6 32-540 Trzebinia lub na adres e-mail: unikatart.shop@gmail.com

unikatart Dorota Wilkosz jako Administrator Twoich danych osobowych:

1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, w celach księgowych i podatkowych; w celu udzielania odpowiedzi na zapytania oraz przesyłania informacji marketingowych, handlowych i prezentowania reklam dotyczących sklepu unikatart Dorota Wilkosz.

2.Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz rozmiar

4. Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko w zakresie niezbędnym w związku z wykonywaniem zawartej umowy sprzedaży, przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

5. Korespondencja związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów.

6. Unikatart nie przekazuje danych osobowych innym Administratorom.

7. W celach marketingowych unikatart Dorota Wilkosz korzysta z usług podmiotów trzecich (Facebook, Google) które stosują w naszym sklepie pliki cookies.